javax.rmi.ssl
Classes 
SslRMIClientSocketFactory sample code for javax.rmi.ssl.SslRMIClientSocketFactory definition code for javax.rmi.ssl.SslRMIClientSocketFactory
SslRMIServerSocketFactory sample code for javax.rmi.ssl.SslRMIServerSocketFactory definition code for javax.rmi.ssl.SslRMIServerSocketFactory